Volgende evenementen

De geplande kransjes en activiteiten voor november en december worden geschrapt omwille van de huidige Covid-19 maatregelen. Geen nood, we plannen enkele online alternatieven!

Noteer alvast volgende data in je agenda:

09/12/'20: Filmavond