Op elk evenement worden foto's genomen. Deze zijn altijd terug te vinden op onze facebookpagina en in onze ledengroep

 

Academiejaar '23-'24

Pink RealiTEA: foto's

Cupcake DecoraTEA: foto's

Magnus InstituTEA: foto's

THEECantus: Fotos!

KwisTEA: FOTOS!

Sex and the shittea: Foto's!

In-CHAI-la: Foto's :)